İNFAK-I MUHTACÎN


İNFAK-I MUHTACÎN
Muhtaçları, yoksulları besleme

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.